שאלות ותשובות

24 בפברואר, 2014

איך מתחברים למנב"סנט?

למערכת מנב"סנט מתחברים דרך אתר מנבס"נט.
ההתחברות תתבצע עם מספר תעודת זהות, קוד משתמש וסיסמה שאתם ניתן לקבל דרך מוקד סיסמאות בטלפון 03-9298888 על פי הרשאה מתאימה לתפקיד במנב"סנט

ציון לתלמיד לא מוצג בתעודה

בדוק שם מלא למקצוע (701 במנב"ס)
בדוק פרטי קבוצת לימוד (301 במנב"ס) – תקופת פעילות
בדוק שיבוץ לקבוצת לימוד (310 במנב"ס)
בדוק תרגום ציון, סדר מקצועות לתעודה
בדוק אירוע סופי לקבוצת לימוד
בדוק ציון
בדוק מיזוג (הפקת נתונים ללא גלופה).

יצירת קשר עם מוקדי מנב"ס, מנב"סנט, קישורים, מוקד סיסמאות ומטה מצבת

13 בינואר, 2014

מוקד מנבס לתמיכה לגבי תוכנת המנבס
03-9298111

מוקד סיסמאות למערכות מנב"סנט והתחברות ל VDI
03-9298888

מטה מצבת לקבלת קבצי הקמה ופתיחת יוזרים ב-VDI
02-5414333

מוקד קישורים לעתיד (חוות הדעת) לחיבור אינטרנטי וחיבור לסביבת VDI
1-700-502-505

מנב"ס VDI

8 באוקטובר, 2013

מנב"ס VDI

משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב ומערכות מידע החל בהסבת מערכות המנב"ס המקומיות בבתי הספר למערכת מנב"ס מרכזית המתארחת ב"חוות הדעת", ענן המחשוב החינוכי ובאמצעות VDI.

בשיטה זו המשתמשים מתחברים לשולחן עבודה פרטי שנמצא על השרת וע"י כך נהנים מסביבת עבודה מתקדמת כשהעבודה במנב"ס אינה משתנה.

מה זה VDI ? (Virtual Desktop Infrastructure )

טכנולוגיה לוירטואליזציה של שולחנות עבודה, לפיה המשתמש מתחבר למכונה וירטואלית המשמשת כתחליף למחשב השולחני הרגיל. לשולחן העבודה הווירטואלי ניתן להתחבר מכל אמצעי המסוגל להתחבר לרשת (מחשב, טלפון חכם ועוד), ולהפעיל עליו כל יישום המותקן על המכונה הוירטואלית.

טופס בקשה להתחברות לסביבת VDI

מדריך מהיר לביצוע "גיבוי מהיר" למנב"ס!!!

16 בספטמבר, 2009

מדריך מהיר לביצוע "גיבוי מהיר" למנב"ס!!!

לחץ על תחזוקה >> תוכניות שירת >> הכנת גיבוי

בחר באפשרויות וסמן גיבוי מלא

לחץ על ביצוע גיבוי והמתן עד לסיום ביצוע הגיבוי


מומלץ לבצע גיבוי פעמיים בשבוע!!!~

האם תוכנה כספית ותוכנת גביה נכללות בתוכנת המנב"ס?

14 בספטמבר, 2009

תוכנות אלו מוגדרות כתוכנות השלמה ואינן נכללות בתוכנת המנב"ס הבסיסית.

האם תוכנת המנב"ס ערוכה למתן מענה במגזר הערבי?

14 בספטמבר, 2009

המנב"ס בערבית מהווה חלק בלתי נפרד מהמערכת. כל הפונקציות הקיימות במערכת בגרסה העברית קיימות גם בגרסה הערבית.

האם יש מענה במנב"ס לבתי ספר בחינוך המיוחד?

14 בספטמבר, 2009

המנב"ס נותן מענה לניהול בתי ספר בחינוך הרגיל. אנו ממתינים להגדרת הדרישות מאגף לחינוך מיוחד.

מהו הנוהל לבקשת הכנסת שינויים במערכת?

14 בספטמבר, 2009

במינהלת המנב"ס קיים פורום שינויים הדן בבקשות לשינויים שעולות מצד בתי הספר. הפורום מאשר הכנסת שינויים לתוכנה על פי מידת נחיצותם. בקשה להכנסת שינוי בתוכנה נעשית באמצעות טופס פנייה מיוחד, דרך הזכיין.

האם בעתיד יש אפשרות להרחיב את המנבס בצורה כזו שהוא יענה על צרכים נוספים כמו: מערכת שעות נהול כספים ניהול ספריה הזנת נתונים דרך הרשת(כמובן דרך שרת מאובטח) דיווח שעות למשרד החינוך. תוכנות אלו קיימות בשוק, וניתן לרוכשן בניפרד. הן נחשבות כתוכנות השלמה למנב"ס,ואינן כלולות בתוך תוכנת המנב"ס הגרעינית.

תוכנת המנב"ס ערוכה לייצא נתונים לתוכנות ההשלמה, באמצעות הממשקים הקבועים,באמצעות בנית ממשק יחודי ע"י מחולל הממשקים או בהעברה ישירה (ONLINE) דרך בסיס הנתונים.

מערכת שעות: בתוכנת המנב"ס קיים מודול לניהול שוטף של מערכת שעות,ניתן ליצא נתוני תלמידים וקבוצות לימוד, לצורך תיכנון מערכת בתוכנה חיצונית וליבא את המערכת המוכנה לתוך המנב"ס. ניהול המערכת בתוך המנב"ס חיוני לצורך ניהול תקין של אירועי משמעת ודיווח נוכחות מורים.

דיווח שעות למשרד החינוך: בתיכנון לגרסאות הבאות.
הזנה דרך הרשת: בעקרון אם קיימת רשת intranet פנימית מאובטחת, ניתן להזין דרכה את הנתונים למנב"ס ישירות, או להעביר את קבצי הנתונים מהמנבסון.

יש לוודא שאין גישה לנתונים מחוץ לרשת הפנימית ושיש מערכת הרשאות פנימית המונעת מעבר מידע לגורמים לא מורשים.

האם המשרד קשוב לדרישות מהשטח?

14 בספטמבר, 2009

כל השינויים שבוצעו במנב"ס מאז הפיילוט הראשון,בוצעו בעקבות דרישות שעלו מהשטח,כל בקשה ממשתמשי המערכת מועברת לפורום שינויים,פורום זה מחליט האם לבצע ובאיזו עדיפות. כמו כן ערכנו פורומים וירטואלים בנושאים כגון: תעודות, ומנבסון,וכן כינסנו פורום משתמשים בנושא:"נוסחאות לחישוב ציון סופי" בו הצגנו לנציגי בתי הספר את הפתרון המתוכנן ליישום במערכת המנב"ס,ובדקנו את מידת התאמת המודול לדרישות בתי הספר,וכן דנו בשינויים נוספים הנדרשים במודול זה.

האם קבלת מערכת המנב"ס החדשה כרוכה בתשלום כלשהו?

14 בספטמבר, 2009

המנב"ס החדש נתן לבתי הספר ללא תשלום. כמו כן המשרד אחראי על פיתוחה ועדכונה המתמיד של התוכנה על פי צרכיי המשתמשים.