האם המשרד קשוב לדרישות מהשטח?

כל השינויים שבוצעו במנב"ס מאז הפיילוט הראשון,בוצעו בעקבות דרישות שעלו מהשטח,כל בקשה ממשתמשי המערכת מועברת לפורום שינויים,פורום זה מחליט האם לבצע ובאיזו עדיפות. כמו כן ערכנו פורומים וירטואלים בנושאים כגון: תעודות, ומנבסון,וכן כינסנו פורום משתמשים בנושא:"נוסחאות לחישוב ציון סופי" בו הצגנו לנציגי בתי הספר את הפתרון המתוכנן ליישום במערכת המנב"ס,ובדקנו את מידת התאמת המודול לדרישות בתי הספר,וכן דנו בשינויים נוספים הנדרשים במודול זה.

Leave a Reply