האם קבלת מערכת המנב"ס החדשה כרוכה בתשלום כלשהו?

המנב"ס החדש נתן לבתי הספר ללא תשלום. כמו כן המשרד אחראי על פיתוחה ועדכונה המתמיד של התוכנה על פי צרכיי המשתמשים.

Leave a Reply