האם תוכנה כספית ותוכנת גביה נכללות בתוכנת המנב"ס?

תוכנות אלו מוגדרות כתוכנות השלמה ואינן נכללות בתוכנת המנב"ס הבסיסית.

One Response to “האם תוכנה כספית ותוכנת גביה נכללות בתוכנת המנב"ס?”

  1. תוכנת כספים לבתי ספר ניהול כספים דו צדדית מחוברת למערכת המנבס המערכת אינטרנטית

Leave a Reply