האם תוכנת המנב"ס ערוכה למתן מענה במגזר הערבי?

המנב"ס בערבית מהווה חלק בלתי נפרד מהמערכת. כל הפונקציות הקיימות במערכת בגרסה העברית קיימות גם בגרסה הערבית.

Leave a Reply