מדריך מהיר לביצוע "גיבוי מהיר" למנב"ס!!!

מדריך מהיר לביצוע "גיבוי מהיר" למנב"ס!!!

לחץ על תחזוקה >> תוכניות שירת >> הכנת גיבוי

בחר באפשרויות וסמן גיבוי מלא

לחץ על ביצוע גיבוי והמתן עד לסיום ביצוע הגיבוי


מומלץ לבצע גיבוי פעמיים בשבוע!!!~

Tags:

Leave a Reply