מהו הנוהל לבקשת הכנסת שינויים במערכת?

במינהלת המנב"ס קיים פורום שינויים הדן בבקשות לשינויים שעולות מצד בתי הספר. הפורום מאשר הכנסת שינויים לתוכנה על פי מידת נחיצותם. בקשה להכנסת שינוי בתוכנה נעשית באמצעות טופס פנייה מיוחד, דרך הזכיין.

האם בעתיד יש אפשרות להרחיב את המנבס בצורה כזו שהוא יענה על צרכים נוספים כמו: מערכת שעות נהול כספים ניהול ספריה הזנת נתונים דרך הרשת(כמובן דרך שרת מאובטח) דיווח שעות למשרד החינוך. תוכנות אלו קיימות בשוק, וניתן לרוכשן בניפרד. הן נחשבות כתוכנות השלמה למנב"ס,ואינן כלולות בתוך תוכנת המנב"ס הגרעינית.

תוכנת המנב"ס ערוכה לייצא נתונים לתוכנות ההשלמה, באמצעות הממשקים הקבועים,באמצעות בנית ממשק יחודי ע"י מחולל הממשקים או בהעברה ישירה (ONLINE) דרך בסיס הנתונים.

מערכת שעות: בתוכנת המנב"ס קיים מודול לניהול שוטף של מערכת שעות,ניתן ליצא נתוני תלמידים וקבוצות לימוד, לצורך תיכנון מערכת בתוכנה חיצונית וליבא את המערכת המוכנה לתוך המנב"ס. ניהול המערכת בתוך המנב"ס חיוני לצורך ניהול תקין של אירועי משמעת ודיווח נוכחות מורים.

דיווח שעות למשרד החינוך: בתיכנון לגרסאות הבאות.
הזנה דרך הרשת: בעקרון אם קיימת רשת intranet פנימית מאובטחת, ניתן להזין דרכה את הנתונים למנב"ס ישירות, או להעביר את קבצי הנתונים מהמנבסון.

יש לוודא שאין גישה לנתונים מחוץ לרשת הפנימית ושיש מערכת הרשאות פנימית המונעת מעבר מידע לגורמים לא מורשים.

Leave a Reply