מה זה מנב"ס?

מערכת המנב"ס (מינהל בית ספרי), הינה מערכת ממוחשבת המתוכננת לתת למנהל בית הספר כאחראי על משאבי המוסד וכמוביל את התחום הפדגוגי והארגוני בבית הספר את מירב הפתרונות והגמישות לתפעול יעיל, נוח וידידותי של המערכת. מערכת המנב"ס נועדה לשימוש כל בעלי התפקידים במוסד, תומכת בתפיסות הפדגוגיות השונות הקיימות במערכת החינוך ובו בזמן מקדמת את בתי הספר לשימוש בטכנולוגיה של שנות האלפיים.

המערכת מבוססת על התאמה לצרכיי בתי הספר השונים, מאפשרת גמישות בהפעלת התוצרים הנדרשים בבתי הספר (תעודות ודוחות), וכן מאפשרת לגופים המלווים את בית הספר לקבל מידע מאושר בדרך שאינה מכבידה על תפעול בית הספר.

One Response to “מה זה מנב"ס?”

  1. أيمن الحمد הגיב:

    מערכת מאוד מאוד מקצועית ומספקת לנו עזרה אדירה

Leave a Reply