למה מנב"ס חדש?

הרבה סיבות: תוכנה חלונאית, בבעלות המשרד, מעודכנת על פי צרכי בית הספר. בנוסף, המערכת תומכת בחלופות להערכה, עצוב תעודות ועוד.

Leave a Reply