Posts Tagged ‘מנבס’

מנב"ס VDI

יום שלישי, אוקטובר 8th, 2013

מנב"ס VDI

משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב ומערכות מידע החל בהסבת מערכות המנב"ס המקומיות בבתי הספר למערכת מנב"ס מרכזית המתארחת ב"חוות הדעת", ענן המחשוב החינוכי ובאמצעות VDI.

בשיטה זו המשתמשים מתחברים לשולחן עבודה פרטי שנמצא על השרת וע"י כך נהנים מסביבת עבודה מתקדמת כשהעבודה במנב"ס אינה משתנה.

מה זה VDI ? (Virtual Desktop Infrastructure )

טכנולוגיה לוירטואליזציה של שולחנות עבודה, לפיה המשתמש מתחבר למכונה וירטואלית המשמשת כתחליף למחשב השולחני הרגיל. לשולחן העבודה הווירטואלי ניתן להתחבר מכל אמצעי המסוגל להתחבר לרשת (מחשב, טלפון חכם ועוד), ולהפעיל עליו כל יישום המותקן על המכונה הוירטואלית.

טופס בקשה להתחברות לסביבת VDI